Hỗ trợ đóng góp

Img2Go là miễn phí!

Trên Img2Go bạn có thể chuyển đổi và chỉnh sửa các tập tin của mình mà không phải bất cứ đồng nào. Chúng tôi mong muốn phát triển các công cụ như thế này cho các bạn. Nếu bạn muốn thể hiện sự cảm kích đối với công việc của chúng tôi, tại sao không xem xét việc mua cho chúng tôi một tách cà phê để chúng tôi có thể tiếp tục làm việc chăm chỉ và tràn đầy năng lượng. :)

Đóng góp thông qua Paypal:

Đóng góp thông qua Bitcoin:

1PrR2TiXC5JxyFnr7bwuECZaqSdqpDay9Q