Địa chỉ email của bạn thuộc về một trường học và bạn đủ điều kiện nhận tài khoản trả phí giáo dục miễn phí.
Tìm hiểu thêm

Chuyển đổi file trực tuyến sẽ dễ dàng

Bắt đầu miễn phí

Thanh toán theo tháng Thanh toán theo năm
Tiết kiệm 20% bằng cách chọn thanh toán hàng năm
Cơ bản
Luôn luôn miễn phí
Cơ bản

Xem tất cả các tính năng

Tính năng cốt lõi

Xử lý theo lô
Cơ bản
Trình chỉnh sửa ảnh 1
Cắt ảnh 1
Xoay hình ảnh 1
Ảnh mờ 1
Nén hình ảnh 5
Thay đổi kích thước hình 5
Chuyển đổi từ hình ảnh 5
Chuyển sang định dạng hình ảnh 5
Kích thước file tối đa cho mỗi tác vụ
Cơ bản
Trình chỉnh sửa ảnh 100 MB
Cắt ảnh 100 MB
Xoay hình ảnh 100 MB
Ảnh mờ 100 MB
Nén hình ảnh 100 MB
Thay đổi kích thước hình 100 MB
Chuyển đổi từ hình ảnh 100 MB
Chuyển sang định dạng hình ảnh 100 MB
Tác vụ trong 24 tiếng
Giới hạn
Tác vụ ưu tiên
Đã ở trạng thái chờ
Credits per month
10
Thời gian xử lý tối đa
30 phút
Xóa file tự động
24 giờ
Thời gian phản hồi
7 ngày
Hỗ trợ lưu trữ file trên đám mây
Tải xuống ZIP
Chuỗi các tác vụ
Chuyển đổi danh mục chéo
Cộng đồng rộng lớn
Hơn 250 định dạng file được hỗ trợ
Công cụ chụp màn hình
Không chứa quảng cáo
-
Cài đặt trước tác vụ
-
Văn bản thành giọng nói
-
OCR (nhận dạng ký tự quang học)
-
Thông báo thư
-
Tạo hóa đơn tự động
-
Tùy chỉnh địa chỉ mail thanh toán
-
Tùy chỉnh số đơn
-
14 ngày đảm bảo hoàn tiền
-

Nhóm

Hóa đơn
-
Mời thành viên nhóm
-
File chia sẽ
-
Thống kê sử dụng chi tiết
-

Tùy chỉnh

Xóa thương hiệu
-
Tùy chỉnh màu sắc
-
Phần cứng chuyên dụng
-

Bảo mật

Kết nối an toàn thông qua HTTPS
Tuân thủ GDPR
Starter 1
từ
/tháng
Để chuyển đổi, chỉnh sửa và nén file
Miễn phí cho học sinh, sinh viên và giáo viên

Xem tất cả các tính năng

Tính năng cốt lõi

Xử lý theo lô
Cao nhất
Trình chỉnh sửa ảnh 1
Cắt ảnh 1
Xoay hình ảnh 1
Ảnh mờ 1
Nén hình ảnh 200
Thay đổi kích thước hình 200
Chuyển đổi từ hình ảnh 200
Chuyển sang định dạng hình ảnh 200
Kích thước file tối đa cho mỗi tác vụ
Cao nhất
Trình chỉnh sửa ảnh lên tới 4 GB
Cắt ảnh lên tới 4 GB
Xoay hình ảnh lên tới 4 GB
Ảnh mờ lên tới 4 GB
Nén hình ảnh lên tới 4 GB
Thay đổi kích thước hình lên tới 4 GB
Chuyển đổi từ hình ảnh lên tới 4 GB
Chuyển sang định dạng hình ảnh lên tới 4 GB
Tác vụ trong 24 tiếng
Không giới hạn
Tác vụ ưu tiên
Lập tức
Credits per month
60
Thời gian xử lý tối đa
6 giờ
Xóa file tự động
24 giờ
Thời gian phản hồi
48 giờ
Hỗ trợ lưu trữ file trên đám mây
Tải xuống ZIP
Chuỗi các tác vụ
Chuyển đổi danh mục chéo
Cộng đồng rộng lớn
Hơn 250 định dạng file được hỗ trợ
Công cụ chụp màn hình
Không chứa quảng cáo
Cài đặt trước tác vụ
Văn bản thành giọng nói
OCR (nhận dạng ký tự quang học)
Thông báo thư
Tạo hóa đơn tự động
Tùy chỉnh địa chỉ mail thanh toán
Tùy chỉnh số đơn
14 ngày đảm bảo hoàn tiền

Nhóm

Hóa đơn
-
Mời thành viên nhóm
-
File chia sẽ
-
Thống kê sử dụng chi tiết
-

Tùy chỉnh

Xóa thương hiệu
-
Tùy chỉnh màu sắc
-
Phần cứng chuyên dụng
-

Bảo mật

Kết nối an toàn thông qua HTTPS
Tuân thủ GDPR
Ultimate 1
từ
/tháng
Để chuyển đổi, chỉnh sửa và nén file

Xem tất cả các tính năng

Tính năng cốt lõi

Xử lý theo lô
Cao nhất
Trình chỉnh sửa ảnh 1
Cắt ảnh 1
Xoay hình ảnh 1
Ảnh mờ 1
Nén hình ảnh 200
Thay đổi kích thước hình 200
Chuyển đổi từ hình ảnh 200
Chuyển sang định dạng hình ảnh 200
Kích thước file tối đa cho mỗi tác vụ
Cao nhất
Trình chỉnh sửa ảnh lên tới 4 GB
Cắt ảnh lên tới 4 GB
Xoay hình ảnh lên tới 4 GB
Ảnh mờ lên tới 4 GB
Nén hình ảnh lên tới 4 GB
Thay đổi kích thước hình lên tới 4 GB
Chuyển đổi từ hình ảnh lên tới 4 GB
Chuyển sang định dạng hình ảnh lên tới 4 GB
Tác vụ trong 24 tiếng
Không giới hạn
Tác vụ ưu tiên
Lập tức
Credits per month
1600
Thời gian xử lý tối đa
6 giờ
Xóa file tự động
24 giờ
Thời gian phản hồi
48 giờ
Hỗ trợ lưu trữ file trên đám mây
Tải xuống ZIP
Chuỗi các tác vụ
Chuyển đổi danh mục chéo
Cộng đồng rộng lớn
Hơn 250 định dạng file được hỗ trợ
Công cụ chụp màn hình
Không chứa quảng cáo
Cài đặt trước tác vụ
Văn bản thành giọng nói
OCR (nhận dạng ký tự quang học)
Thông báo thư
Tạo hóa đơn tự động
Tùy chỉnh địa chỉ mail thanh toán
Tùy chỉnh số đơn
14 ngày đảm bảo hoàn tiền

Nhóm

Hóa đơn
-
Mời thành viên nhóm
-
File chia sẽ
-
Thống kê sử dụng chi tiết
-

Tùy chỉnh

Xóa thương hiệu
-
Tùy chỉnh màu sắc
-
Phần cứng chuyên dụng
-

Bảo mật

Kết nối an toàn thông qua HTTPS
Tuân thủ GDPR
Doanh nghiệp 30+
Tùy chỉnh giá
Để cá nhân hóa, thỏa thuận mức dịch vụ, tùy chọn thanh toán linh hoạt và hợp đồng tùy chỉnh

Xem tất cả các tính năng

Tính năng cốt lõi

Xử lý theo lô
Tùy chỉnh
Trình chỉnh sửa ảnh bất kỳ
Cắt ảnh bất kỳ
Xoay hình ảnh bất kỳ
Ảnh mờ bất kỳ
Nén hình ảnh bất kỳ
Thay đổi kích thước hình bất kỳ
Chuyển đổi từ hình ảnh bất kỳ
Chuyển sang định dạng hình ảnh bất kỳ
Kích thước file tối đa cho mỗi tác vụ
Tùy chỉnh
Trình chỉnh sửa ảnh bất kỳ
Cắt ảnh bất kỳ
Xoay hình ảnh bất kỳ
Ảnh mờ bất kỳ
Nén hình ảnh bất kỳ
Thay đổi kích thước hình bất kỳ
Chuyển đổi từ hình ảnh bất kỳ
Chuyển sang định dạng hình ảnh bất kỳ
Tác vụ trong 24 tiếng
Không giới hạn
Tác vụ ưu tiên
Lập tức
Credits per month
Custom
Thời gian xử lý tối đa
8 giờ
Xóa file tự động
Tùy chỉnh
Thời gian phản hồi
4 giờ
Hỗ trợ lưu trữ file trên đám mây
Tải xuống ZIP
Chuỗi các tác vụ
Chuyển đổi danh mục chéo
Cộng đồng rộng lớn
Hơn 250 định dạng file được hỗ trợ
Công cụ chụp màn hình
Không chứa quảng cáo
Cài đặt trước tác vụ
Văn bản thành giọng nói
OCR (nhận dạng ký tự quang học)
Thông báo thư
Tạo hóa đơn tự động
Tùy chỉnh địa chỉ mail thanh toán
Tùy chỉnh số đơn
14 ngày đảm bảo hoàn tiền

Nhóm

Hóa đơn
Mời thành viên nhóm
File chia sẽ
Sắp có
Thống kê sử dụng chi tiết
Sắp có

Tùy chỉnh

Xóa thương hiệu
Tùy chỉnh màu sắc
Phần cứng chuyên dụng

Bảo mật

Kết nối an toàn thông qua HTTPS
Tuân thủ GDPR
Được tin cậy bởi:
Samsung
Amazon
Walmart
Ebay
Yale University

Tính năng

Tính năng theo gói

Tìm gói phù hợp nhất với bạn hoặc nhóm của bạn

Cơ bản
Miễn phí
Starter
Pro
Ultimate
Doanh nghiệp

Tính năng cốt lõi

Xử lý theo lô
Cơ bản Cao nhất Cao nhất Cao nhất Tùy chỉnh
Trình chỉnh sửa ảnh 1 1 1 1 bất kỳ
Cắt ảnh 1 1 1 1 bất kỳ
Xoay hình ảnh 1 1 1 1 bất kỳ
Ảnh mờ 1 1 1 1 bất kỳ
Nén hình ảnh 5 200 200 200 bất kỳ
Thay đổi kích thước hình 5 200 200 200 bất kỳ
Chuyển đổi từ hình ảnh 5 200 200 200 bất kỳ
Chuyển sang định dạng hình ảnh 5 200 200 200 bất kỳ
Kích thước file tối đa cho mỗi tác vụ
Cơ bản Cao nhất Cao nhất Cao nhất Tùy chỉnh
Trình chỉnh sửa ảnh 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB lên tới 4 GB bất kỳ
Cắt ảnh 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB lên tới 4 GB bất kỳ
Xoay hình ảnh 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB lên tới 4 GB bất kỳ
Ảnh mờ 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB lên tới 4 GB bất kỳ
Nén hình ảnh 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB lên tới 4 GB bất kỳ
Thay đổi kích thước hình 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB lên tới 4 GB bất kỳ
Chuyển đổi từ hình ảnh 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB lên tới 4 GB bất kỳ
Chuyển sang định dạng hình ảnh 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB lên tới 4 GB bất kỳ
Tác vụ trong 24 tiếng
Giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tác vụ ưu tiên
Đã ở trạng thái chờ Lập tức Lập tức Lập tức Lập tức
Credits per month
10 60 400 1600 Custom
Thời gian xử lý tối đa
30 phút 6 giờ 6 giờ 6 giờ 8 giờ
Xóa file tự động
24 giờ 24 giờ 24 giờ 24 giờ Tùy chỉnh
Thời gian phản hồi
7 ngày 48 giờ 48 giờ 48 giờ 4 giờ
Hỗ trợ lưu trữ file trên đám mây
Tải xuống ZIP
Chuỗi các tác vụ
Chuyển đổi danh mục chéo
Cộng đồng rộng lớn
Hơn 250 định dạng file được hỗ trợ
Công cụ chụp màn hình
Không chứa quảng cáo
-
Cài đặt trước tác vụ
-
Văn bản thành giọng nói
-
OCR (nhận dạng ký tự quang học)
-
Thông báo thư
-
Tạo hóa đơn tự động
-
Tùy chỉnh địa chỉ mail thanh toán
-
Tùy chỉnh số đơn
-
14 ngày đảm bảo hoàn tiền
-

Nhóm

Hóa đơn
- - - -
Mời thành viên nhóm
- - - -
File chia sẽ
- - - - Sắp có
Thống kê sử dụng chi tiết
- - - - Sắp có

Tùy chỉnh

Xóa thương hiệu
- - - -
Tùy chỉnh màu sắc
- - - -
Phần cứng chuyên dụng
- - - -

Bảo mật

Kết nối an toàn thông qua HTTPS
Tuân thủ GDPR

Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Không tìm thấy câu trả lời?

Gói kế hoạch hàng tháng / hàng năm của tôi tự động được gia hạn?

Vâng, các gói cao cấp dựa trên đăng ký và sẽ được tự động gia hạn.

Bạn chấp nhận những phương thức thanh toán nào?

Hiện tại chúng tôi hỗ trợ hầu hết các loại thẻ tín dụng và Paypal.

Làm thế nào tôi có thể hủy các gói cao cấp?

Bạn có thể hủy bỏ gia hạn bất cứ lúc nào. Chỉ cần đăng nhập, truy cập vào trang tổng quan và hủy trong phần thanh toán. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bạn có giảm giá không?

Vâng, khi bạn thanh toán trước một năm, bạn sẽ được chiết khấu hơn 20%. Chúng tôi cũng cung cấp tài khoản miễn phí cho giáo viên và sinh viên .

What can I do with the premium credits included in my subscription?

Premium credits are like virtual tokens. They are used for special features. Most features are included in your subscription without any limits. However, some tasks, like using AI or doing complex calculations, require extra resources, and that's where premium credits come in. Each subscription comes with a certain number of premium credits included. If you use up all your credits, you can buy more to continue using those special features.

Which tools consume a credit?
AI Upscale
1
Colorize
1
Remove Background
1
AI Art Generator
1
What can I do if I consumed all my included credits ?

If you use up all your credits, you can buy more to continue using those special features.

How can I upgrade or downgrade my subscription?

You have the option to change to a different premium subscription whenever you want. Simply subscribe to the new subscription that suits your needs and get in touch with our support team. They will help you get a refund for the remaining days of your previous subscription that you didn't use.

What happens when I don’t consume full quota of my monthly credits?

The credits included in your subscription do not carry over to the next month. However, any credits you have purchased as an add-on will be rolled over to the following month.