Nâng cấp lên gói Img2Go cao cấp

Nhận quyền truy cập không giới hạn các sản phẩm của chúng tôi cho tất cả các nhu cầu chuyển đổi của bạn

Chưa đăng ký

Miễn phí

 • Truy cập vào tất cả các công cụ của chúng tôi
  Hơn 20 công cụ tối ưu để chuyển đổi, chỉnh sửa, nén, sửa lỗi và bảo vệ các tập tin
 • Kích thước tập tin bị giới hạn
  Tối đa kích thước tập tin 50 MB
 • Số tập tin trên mỗi lần chuyển đổi bị giới hạn
  Trình chỉnh sửa ảnh 1
  Cắt ảnh 1
  Xoay hình ảnh 1
  Ảnh mờ 1
  Nén hình ảnh 5
  Thay đổi kích thước hình ảnh 5
  Chuyển sang định dạng hình ảnh 5
 • Mã hóa truyền dữ liệu với SSL 256-bit
 • Chuyển đổi tập tin bằng cách sử dụng URL, Google Drive hoặc Dropbox

Đã đăng ký

Miễn phí

Đăng kí miễn phí
 • Truy cập vào tất cả các công cụ của chúng tôi
  Hơn 20 công cụ tối ưu để chuyển đổi, chỉnh sửa, nén, sửa lỗi và bảo vệ các tập tin
 • Kích thước tập tin lớn hơn
  Tối đa kích thước tập tin 100 MB
 • Nhiều tập tin trên mỗi lần chuyển đổi hơn
  Trình chỉnh sửa ảnh 1
  Cắt ảnh 1
  Xoay hình ảnh 1
  Ảnh mờ 1
  Nén hình ảnh 10
  Thay đổi kích thước hình ảnh 10
  Chuyển sang định dạng hình ảnh 10
 • Mã hóa truyền dữ liệu với SSL 256-bit
 • Chuyển đổi tập tin bằng cách sử dụng URL, Google Drive hoặc Dropbox
Đăng kí miễn phí

Cao cấp

$6 thanh toán hàng tháng

$48 thanh toán hàng năm

Nhận gói cao cấp
 • Truy cập đầy đủ và không giới hạn vào tất cả các công cụ của chúng tôi
  Hơn 20 công cụ tối ưu để chuyển đổi, chỉnh sửa, nén, sửa lỗi và bảo vệ các tập tin
 • Kích thước tài liệu không giới hạn (lên tới 8 GB)
  Tối đa kích thước tập tin 8 GB
 • Tối đa tập tin trên mỗi lần chuyển đổi
  Trình chỉnh sửa ảnh 1
  Cắt ảnh 1
  Xoay hình ảnh 1
  Ảnh mờ 1
  Nén hình ảnh 400
  Thay đổi kích thước hình ảnh 400
  Chuyển sang định dạng hình ảnh 400
 • Mã hóa truyền dữ liệu với SSL 256-bit
 • Chuyển đổi tập tin bằng cách sử dụng URL, Google Drive hoặc Dropbox
 • Không có quảng cáo trên trang web
 • Hai tuần đảm bảo hoàn lại tiền, không cần phải hỏi
Nhận gói cao cấp

Frequently asked questions (FAQ)

Is my monthly/yearly plan automatically renewed?

 • Yes, the premium plans are subscription-based and will be automatically renewed.

Which payment methods do you accept?

 • We currently support most credit cards and Paypal.

How can I cancel the premium plan?

 • You can cancel the renewal at any time. Just login, go to your dashboard, and cancel it in the Payment area. If you have any issues, please don’t hesitate to contact us.