Tăng hiệu suất làm việc của bạn với Img2Go

Bắt đầu miễn phí

Thanh toán theo tháng Thanh toán theo năm
Tiết kiệm 20% bằng cách chọn thanh toán hàng năm
Cơ bản
Luôn luôn miễn phí
Bao gồm Giới hạn Các tác vụ cơ bản

Xem tất cả các tính năng

Tính năng cốt lõi

Xử lý theo lô
Cơ bản
Trình chỉnh sửa ảnh 1
Cắt ảnh 1
Xoay hình ảnh 1
Ảnh mờ 1
Nén hình ảnh 5
Thay đổi kích thước hình 5
Chuyển đổi từ hình ảnh 5
Chuyển sang định dạng hình ảnh 5
Kích thước file tối đa cho mỗi tác vụ
Cơ bản
Trình chỉnh sửa ảnh 100 MB
Cắt ảnh 100 MB
Xoay hình ảnh 100 MB
Ảnh mờ 100 MB
Nén hình ảnh 100 MB
Thay đổi kích thước hình 100 MB
Chuyển đổi từ hình ảnh 100 MB
Chuyển sang định dạng hình ảnh 100 MB
Tác vụ trong 24 tiếng
Giới hạn
Tác vụ ưu tiên
Đã ở trạng thái chờ
Credit mỗi tháng
10
Thời gian xử lý tối đa
30 phút
Xóa file tự động
24 giờ
Thời gian phản hồi
7 ngày
Hỗ trợ lưu trữ file trên đám mây
Tải xuống ZIP
Chuỗi các tác vụ
Chuyển đổi danh mục chéo
Cộng đồng rộng lớn
Hơn 250 định dạng file được hỗ trợ
Công cụ chụp màn hình
Không chứa quảng cáo
-
Cài đặt trước tác vụ
-
Văn bản thành giọng nói
-
OCR (nhận dạng ký tự quang học)
-
Thông báo thư
-
Tạo hóa đơn tự động
-
Tùy chỉnh địa chỉ mail thanh toán
-
Tùy chỉnh số đơn
-
14 ngày đảm bảo hoàn tiền
-

Nhóm

Hóa đơn
-
Mời thành viên nhóm
-
File chia sẽ
-
Thống kê sử dụng chi tiết
-

Tùy chỉnh

Xóa thương hiệu
-
Tùy chỉnh màu sắc
-
Phần cứng chuyên dụng
-

Bảo mật

Kết nối an toàn thông qua HTTPS
Tuân thủ GDPR
Bắt đầu
Occasional Use
/tháng
60 Credit
Sử dụng 60 credit cho Trình tạo nghệ thuật AI Nâng cấp hình ảnh AI Tạo màu bức ảnh AI Xóa phông nền AI Làm mờ khuôn mặt AI nhiều hơn nữa
Bao gồm Không giới hạn Các tác vụ cơ bản Trình tạo nghệ thuật AI

Xem tất cả các tính năng

Tính năng cốt lõi

Xử lý theo lô
Cao nhất
Trình chỉnh sửa ảnh 1
Cắt ảnh 1
Xoay hình ảnh 1
Ảnh mờ 1
Nén hình ảnh 200
Thay đổi kích thước hình 200
Chuyển đổi từ hình ảnh 200
Chuyển sang định dạng hình ảnh 200
Kích thước file tối đa cho mỗi tác vụ
Cao nhất
Trình chỉnh sửa ảnh lên tới 4 GB
Cắt ảnh lên tới 4 GB
Xoay hình ảnh lên tới 4 GB
Ảnh mờ lên tới 4 GB
Nén hình ảnh lên tới 4 GB
Thay đổi kích thước hình lên tới 4 GB
Chuyển đổi từ hình ảnh lên tới 4 GB
Chuyển sang định dạng hình ảnh lên tới 4 GB
Tác vụ trong 24 tiếng
Không giới hạn
Tác vụ ưu tiên
Lập tức
Credit mỗi tháng
60
Thời gian xử lý tối đa
6 giờ
Xóa file tự động
24 giờ
Thời gian phản hồi
48 giờ
Hỗ trợ lưu trữ file trên đám mây
Tải xuống ZIP
Chuỗi các tác vụ
Chuyển đổi danh mục chéo
Cộng đồng rộng lớn
Hơn 250 định dạng file được hỗ trợ
Công cụ chụp màn hình
Không chứa quảng cáo
Cài đặt trước tác vụ
Văn bản thành giọng nói
OCR (nhận dạng ký tự quang học)
Thông báo thư
Tạo hóa đơn tự động
Tùy chỉnh địa chỉ mail thanh toán
Tùy chỉnh số đơn
14 ngày đảm bảo hoàn tiền

Nhóm

Hóa đơn
-
Mời thành viên nhóm
-
File chia sẽ
-
Thống kê sử dụng chi tiết
-

Tùy chỉnh

Xóa thương hiệu
-
Tùy chỉnh màu sắc
-
Phần cứng chuyên dụng
-

Bảo mật

Kết nối an toàn thông qua HTTPS
Tuân thủ GDPR
Cao cấp
Frequent Use
/tháng
1600 Credit
Sử dụng 1600 credit cho Trình tạo nghệ thuật AI Nâng cấp hình ảnh AI Tạo màu bức ảnh AI Xóa phông nền AI Làm mờ khuôn mặt AI nhiều hơn nữa
Bao gồm Không giới hạn Các tác vụ cơ bản Trình tạo nghệ thuật AI Tùy chọn nâng cao Tất cả các tính năng đã được mở khóa

Xem tất cả các tính năng

Tính năng cốt lõi

Xử lý theo lô
Cao nhất
Trình chỉnh sửa ảnh 1
Cắt ảnh 1
Xoay hình ảnh 1
Ảnh mờ 1
Nén hình ảnh 200
Thay đổi kích thước hình 200
Chuyển đổi từ hình ảnh 200
Chuyển sang định dạng hình ảnh 200
Kích thước file tối đa cho mỗi tác vụ
Cao nhất
Trình chỉnh sửa ảnh lên tới 4 GB
Cắt ảnh lên tới 4 GB
Xoay hình ảnh lên tới 4 GB
Ảnh mờ lên tới 4 GB
Nén hình ảnh lên tới 4 GB
Thay đổi kích thước hình lên tới 4 GB
Chuyển đổi từ hình ảnh lên tới 4 GB
Chuyển sang định dạng hình ảnh lên tới 4 GB
Tác vụ trong 24 tiếng
Không giới hạn
Tác vụ ưu tiên
Lập tức
Credit mỗi tháng
1600
Thời gian xử lý tối đa
6 giờ
Xóa file tự động
24 giờ
Thời gian phản hồi
48 giờ
Hỗ trợ lưu trữ file trên đám mây
Tải xuống ZIP
Chuỗi các tác vụ
Chuyển đổi danh mục chéo
Cộng đồng rộng lớn
Hơn 250 định dạng file được hỗ trợ
Công cụ chụp màn hình
Không chứa quảng cáo
Cài đặt trước tác vụ
Văn bản thành giọng nói
OCR (nhận dạng ký tự quang học)
Thông báo thư
Tạo hóa đơn tự động
Tùy chỉnh địa chỉ mail thanh toán
Tùy chỉnh số đơn
14 ngày đảm bảo hoàn tiền

Nhóm

Hóa đơn
-
Mời thành viên nhóm
-
File chia sẽ
-
Thống kê sử dụng chi tiết
-

Tùy chỉnh

Xóa thương hiệu
-
Tùy chỉnh màu sắc
-
Phần cứng chuyên dụng
-

Bảo mật

Kết nối an toàn thông qua HTTPS
Tuân thủ GDPR
Doanh nghiệp
Multi License
Tùy chỉnh giá
Để cá nhân hóa, thỏa thuận mức dịch vụ, tùy chọn thanh toán linh hoạt và hợp đồng tùy chỉnh

Xem tất cả các tính năng

Tính năng cốt lõi

Xử lý theo lô
Tùy chỉnh
Trình chỉnh sửa ảnh bất kỳ
Cắt ảnh bất kỳ
Xoay hình ảnh bất kỳ
Ảnh mờ bất kỳ
Nén hình ảnh bất kỳ
Thay đổi kích thước hình bất kỳ
Chuyển đổi từ hình ảnh bất kỳ
Chuyển sang định dạng hình ảnh bất kỳ
Kích thước file tối đa cho mỗi tác vụ
Tùy chỉnh
Trình chỉnh sửa ảnh bất kỳ
Cắt ảnh bất kỳ
Xoay hình ảnh bất kỳ
Ảnh mờ bất kỳ
Nén hình ảnh bất kỳ
Thay đổi kích thước hình bất kỳ
Chuyển đổi từ hình ảnh bất kỳ
Chuyển sang định dạng hình ảnh bất kỳ
Tác vụ trong 24 tiếng
Không giới hạn
Tác vụ ưu tiên
Lập tức
Credit mỗi tháng
Custom
Thời gian xử lý tối đa
8 giờ
Xóa file tự động
Tùy chỉnh
Thời gian phản hồi
4 giờ
Hỗ trợ lưu trữ file trên đám mây
Tải xuống ZIP
Chuỗi các tác vụ
Chuyển đổi danh mục chéo
Cộng đồng rộng lớn
Hơn 250 định dạng file được hỗ trợ
Công cụ chụp màn hình
Không chứa quảng cáo
Cài đặt trước tác vụ
Văn bản thành giọng nói
OCR (nhận dạng ký tự quang học)
Thông báo thư
Tạo hóa đơn tự động
Tùy chỉnh địa chỉ mail thanh toán
Tùy chỉnh số đơn
14 ngày đảm bảo hoàn tiền

Nhóm

Hóa đơn
Mời thành viên nhóm
File chia sẽ
Sắp có
Thống kê sử dụng chi tiết
Sắp có

Tùy chỉnh

Xóa thương hiệu
Tùy chỉnh màu sắc
Phần cứng chuyên dụng

Bảo mật

Kết nối an toàn thông qua HTTPS
Tuân thủ GDPR
Được tin cậy bởi:
Samsung
Amazon
Walmart
Ebay
Yale University

Tính năng

Tính năng theo gói

Tìm gói phù hợp nhất với bạn hoặc nhóm của bạn

Cơ bản
Miễn phí
Bắt đầu
Chuyên nghiệp
Cao cấp
Doanh nghiệp

Tính năng cốt lõi

Xử lý theo lô
Cơ bản Cao nhất Cao nhất Cao nhất Tùy chỉnh
Trình chỉnh sửa ảnh 1 1 1 1 bất kỳ
Cắt ảnh 1 1 1 1 bất kỳ
Xoay hình ảnh 1 1 1 1 bất kỳ
Ảnh mờ 1 1 1 1 bất kỳ
Nén hình ảnh 5 200 200 200 bất kỳ
Thay đổi kích thước hình 5 200 200 200 bất kỳ
Chuyển đổi từ hình ảnh 5 200 200 200 bất kỳ
Chuyển sang định dạng hình ảnh 5 200 200 200 bất kỳ
Kích thước file tối đa cho mỗi tác vụ
Cơ bản Cao nhất Cao nhất Cao nhất Tùy chỉnh
Trình chỉnh sửa ảnh 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB lên tới 4 GB bất kỳ
Cắt ảnh 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB lên tới 4 GB bất kỳ
Xoay hình ảnh 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB lên tới 4 GB bất kỳ
Ảnh mờ 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB lên tới 4 GB bất kỳ
Nén hình ảnh 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB lên tới 4 GB bất kỳ
Thay đổi kích thước hình 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB lên tới 4 GB bất kỳ
Chuyển đổi từ hình ảnh 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB lên tới 4 GB bất kỳ
Chuyển sang định dạng hình ảnh 100 MB lên tới 4 GB lên tới 4 GB lên tới 4 GB bất kỳ
Tác vụ trong 24 tiếng
Giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tác vụ ưu tiên
Đã ở trạng thái chờ Lập tức Lập tức Lập tức Lập tức
Credit mỗi tháng
10 60 400 1600 Custom
Thời gian xử lý tối đa
30 phút 6 giờ 6 giờ 6 giờ 8 giờ
Xóa file tự động
24 giờ 24 giờ 24 giờ 24 giờ Tùy chỉnh
Thời gian phản hồi
7 ngày 48 giờ 48 giờ 48 giờ 4 giờ
Hỗ trợ lưu trữ file trên đám mây
Tải xuống ZIP
Chuỗi các tác vụ
Chuyển đổi danh mục chéo
Cộng đồng rộng lớn
Hơn 250 định dạng file được hỗ trợ
Công cụ chụp màn hình
Không chứa quảng cáo
-
Cài đặt trước tác vụ
-
Văn bản thành giọng nói
-
OCR (nhận dạng ký tự quang học)
-
Thông báo thư
-
Tạo hóa đơn tự động
-
Tùy chỉnh địa chỉ mail thanh toán
-
Tùy chỉnh số đơn
-
14 ngày đảm bảo hoàn tiền
-

Nhóm

Hóa đơn
- - - -
Mời thành viên nhóm
- - - -
File chia sẽ
- - - - Sắp có
Thống kê sử dụng chi tiết
- - - - Sắp có

Tùy chỉnh

Xóa thương hiệu
- - - -
Tùy chỉnh màu sắc
- - - -
Phần cứng chuyên dụng
- - - -

Bảo mật

Kết nối an toàn thông qua HTTPS
Tuân thủ GDPR

Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Không tìm thấy câu trả lời?

Gói kế hoạch hàng tháng / hàng năm của tôi tự động được gia hạn?

Vâng, các gói cao cấp dựa trên đăng ký và sẽ được tự động gia hạn.

Bạn chấp nhận những phương thức thanh toán nào?

Hiện tại chúng tôi hỗ trợ hầu hết các loại thẻ tín dụng và Paypal.

Làm thế nào tôi có thể hủy các gói cao cấp?

Bạn có thể hủy bỏ gia hạn bất cứ lúc nào. Chỉ cần đăng nhập, truy cập vào trang tổng quan và hủy trong phần thanh toán. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bạn có giảm giá không?

Vâng, khi bạn thanh toán trước một năm, bạn sẽ được chiết khấu hơn 20%. Chúng tôi cũng cung cấp tài khoản miễn phí cho giáo viên và sinh viên .

Tôi có thể làm gì với các credit cao cấp có trong đăng ký của mình?

Các credit cao cấp giống như một loại tiền ảo. Chúng được sử dụng cho các tính năng đặc biệt. Hầu hết các tính năng đều được bao gồm trong đăng ký của bạn mà không có bất kỳ giới hạn nào. Tuy nhiên, một số tác vụ, như sử dụng AI hoặc thực hiện các tính toán phức tạp, yêu cầu thêm tài nguyên và đó chính là lúc credit cao cấp cần sử dụng. Mỗi đăng ký đều đi kèm một số credit cao cấp nhất định. Nếu sử dụng hết credit, bạn có thể mua thêm để tiếp tục sử dụng các tính năng đặc biệt đó.

Công cụ nào cần sử dụng credit?
AI Upscale
1
Tạo màu
1
Xóa nền
1
Trình tạo nghệ thuật AI
1
Tôi có thể làm gì nếu sử dụng hết tất cả các credit của mình?

Nếu sử dụng hết credit, bạn có thể mua thêm để tiếp tục sử dụng các tính năng đặc biệt đó.

Làm cách nào tôi có thể nâng hoặc giảm gói đăng ký của tôi?

Bạn có thể chọn thay đổi sang gói đăng ký cao cấp khác bất cứ khi nào bạn muốn. Chỉ cần đăng ký gói mới phù hợp với nhu cầu của bạn và liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn lại tiền cho những ngày còn lại của gói đăng ký trước đó mà bạn không sử dụng.

Điều gì xảy ra khi tôi không sử dụng hết số credit hàng tháng của mình?

Các credit có trong đăng ký của bạn sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Tuy nhiên, mọi credit bạn đã mua thêm sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo.

Trình tạo nghệ thuật bằng AI Unleash your creativity with our AI Creator Studio, transforming your text into stunning art
Thử ngay bây giờ