Chuyển định dạng hình ảnh sang PDF trực tuyến

Chuyển định dạng hình ảnh JPEG, PNG hoặc SVG sang PDF.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin
Chuyển đổi
Các trang được quét sẽ có định dạng hình ảnh.
Chuyển đổi với OCR
Các trang được quét sẽ được chuyển đổi thành dạng văn bản có thể được chỉnh sửa được.

To get the best results, select all languages that your file contains.

Các cài đặt tùy chọn

Hợp nhất các tập tin hình ảnh khác nhau thành một PDF.


Sửa lỗi các bức ảnh bị chụp cong.