Tô màu cho hình ảnh trực tuyến

Công cụ chỉnh màu hình ảnh dựa trên AI của chúng tôi giúp bạn thêm màu cho các hình ảnh đen trắng tự động và miễn phí. Thêm màu sắc thực tế vào những bức ảnh đen trắng của bạn.

Thả tập tin tại đây