Nâng cấp chất lượng hình ảnh bằng AI

Nếu bạn đang tự hỏi làm cách nào để phóng to hình ảnh, thì phần mềm phóng to hình ảnh miễn phí này sẽ giúp bạn. Dịch vụ của chúng tôi sử dụng AI để nâng cấp các file hình ảnh.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt
Các cài đặt tùy chọn

Kết quả tốt nhất đạt được với hình ảnh có độ phân giải từ 100x100 đến 500x500 và không có kích thước hình ảnh nào được chỉ định trước.

px
px