Thêm hình mờ vào tập tin hình ảnh & bức hình

Thêm các hình mờ vào ảnh mà bạn dự định đăng trên Instagram, Facebook hoặc trực tuyến nói chung.

Thả tập tin tại đây