Thêm hình mờ vào tập tin hình ảnh & bức hình

Thêm các hình mờ vào ảnh mà bạn dự định đăng trên Instagram, Facebook hoặc trực tuyến nói chung.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive