Chuyển hình ảnh sang văn bản

Bạn có thể chuyển JPG sang PDF, DOC, HTML hoặc sang định dạng tài liệu khác.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin

Các cài đặt

Chuyển đổi
Các trang được quét sẽ có định dạng hình ảnh.
Chuyển đổi với OCR
Các trang được quét sẽ được chuyển đổi thành dạng văn bản có thể được chỉnh sửa được.


Bạn có thể tìm hiểu thêm về nhận dạng ký tự quang học (OCR) tại đây.

Các cài đặt tùy chọn