Chuyển hình ảnh sang văn bản

Bạn có thể chuyển JPG sang PDF, DOC, HTML hoặc sang định dạng tài liệu khác.

Thả tập tin tại đây Chọn tập tin

Các cài đặt


Convert
Scanned pages will be images.
Convert with OCR
Scanned pages will be converted to text that can be edited.You can learn more about optical character recognition (OCR) here.