So sánh hình ảnh trực tuyến

Cách dễ nhất để so sánh sự khác biệt giữa hai hình ảnh – theo từng pixel.

Thả tập tin tại đây