Đăng ký

Đăng ký để sử dụng các tính năng bổ sung.

1

Chọn gói của bạn

Chuyên nghiệp

Hàng tháng
$6 USD / tháng
Gói phổ biến nhất
Hàng năm
$48 USD / năm
Tiết kiệm 33% ($24 USD)

Cơ bản

Miễn phí
2

Tạo tài khoản của bạn

Hoặc đăng ký sử dụng địa chỉ email của bạn:
* Phần bắt buộc

Cao cấp


Ngày bắt đầu
tháng 6 3 2020
Số tiền hàng tháng
$6 USD

  • Truy cập đầy đủ và không giới hạn vào tất cả các công cụ của chúng tôi
  • Kích thước tài liệu không giới hạn (lên tới 8 GB)
  • Hơn 20 công cụ tối ưu để chuyển đổi, chỉnh sửa, nén, sửa và bảo vệ các tập tin
  • Không có quảng cáo trên trang web

Hai tuần đảm bảo hoàn lại tiền, không cần phải hỏi