Chuyển hình ảnh thành hình ảnh trực tuyến

Chuyển JPG sang PNG, JPG sang SVG, PNG sang GIF và hơn thế nữa.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt
Các cài đặt tùy chọn

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

px
px
dpi