Chuyển sang SVG

Với trình chuyển đổi hình ảnh miễn phí này, bạn có thể chuyển từ GIF sang SVG, PNG sang SVG hoặc JPG sang SVG. Chuyển hình ảnh raster thành đồ họa vector trực tuyến.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi