Chuyển HEIC sang JPG trực tuyến

Chuyển HEIC sang JPG với bộ chuyển đổi JPG trực tuyến linh hoạt này. Sử dụng ảnh có định dạng HEIC dễ dàng hơn bằng cách chuyển đổi sang JPG.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

px
px
dpi