Tạo GIF động

Hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn cách tạo ảnh GIF từ video. Với trình chuyển đổi GIF động trực tuyến này, điều đó sẽ được thực hiện dễ dàng và miễn phí.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
px
px
fps (số khung hình trên một giây)